fbpx

บริการปิดงบเปล่า พร้อมยื่นงบการเงิน


ราคา 8,999 บาท รวมค่าสอบบัญชีแล้ว

# โปรโมชั่นนี้สำหรับกิจการที่ไม่มีรายได้/ไม่ได้ดำเนินกิจการเท่านั้น #

งบสายล่าช้า  มีค่าบริการ + ค่าปรับ เพิ่ม >

ADD LINE : @cross-check

[ งบเปล่าคืออะไร ? ทำไมต้องปิดงบเปล่า ]

งบเปล่า คือ งบการเงินของธุรกิจนิติบุคคล ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการใดใด ทำให้ไม่มีรายได้ และค่าใช้จ่ายทางการค้า หมายถึงว่า ไม่มีการซื้อขาย ลงทุน หรือ กู้ยืมเงินอะไรเลย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการก็ยังคงต้องจัดทำงบการเงินส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรประจำทุกปี ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ซึ่งหลายๆคนมักจะเรียกว่า การปิดงบเปล่า

ลักษณะรายการของ "งบเปล่า"

 • ไม่มีรายได้ ไม่ว่าจะรับเงิน หรือ ยังไม่ได้รับเงิน
 • ไม่มีรายจ่ายทางการค้า ยกเว้นพวกค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี
 • ไม่มีการซื้อขายสินทรัพย์ถาวร ระหว่างปีบัญชี
 • หากไม่ใช่งบปีแรก จะต้องมีงบทดลองปีที่แล้ว/งบผู้สอบให้
 • ไม่มีการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ หรือ กู้ยืมจากบุคคลภายนอก
 • ไม่มีรายการ ดอกเบี้ยค้างรับ ค้างจ่าย เกิดขึ้นใหม่ ระหว่างปี

รายการที่ทำให้ ไม่ถือว่าเป็น "งบเปล่า"

 • มีรายได้ใดใด รวมไปถึง ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
 • มีรายจ่ายทางการค้า หรือ มีการซื้อสินค้าเก็บตุน
 • มีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ใดใด ไม่ว่าจับต้องได้หรือไม่
 • ไม่มีรายละเอียดงบการเงิน งบทดลอง ปีบัญชีก่อนๆ ให้ตรวจสอบ
 • ลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ มีการกู้ยืมเงินที่ไม่ใช่สำรองจ่าย
 •  กู้ยืมเงินกรรมการ แล้วต้องคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ค่าปรับกรณีไม่ยื่นงบการเงิน

 • ยื่นงบการเงินล่าช้า เกิน 4 เดือน จากประชุมอนุมัติงบ / หรือ ไม่ยื่นงบเลย ค่าปรับขั้นต่ำ 12,000 บาท ต่อปี
 • ไม่นำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ 5) ภายใน 14 วัน หลังประชุมผู้ถือหุ้น ค่าปรับขั้นต่ำ 2,000 บาท ต่อปี
 • ไม่มีการยื่นงบให้สรรพากร / ขาดส่งแบบ ภงด 50 ค่าปรับ 2,000 บาท ต่อปี

นิติบุคคลจะต้องนำงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และแสดงความเห็น เสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี

ปิดงบเปล่า สอบบัญชี ยื่นงบการเงิน ภงด50 บริการ ตรวจสอบบัญชี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

พ.ร.บ. การบัญชีปี 2543

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเริ่มตั้งใหม่ จะถือวันเริ่มตั้ง ถึงวันหนึ่งวันใด เป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได้ (กรณีนี้กฎหมายยอมให้รอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน) แต่รอบระยะเวลาบัญชีต่อไปต้องเท่ากับ 12 เดือน

ปิดงบเปล่า สอบบัญชี ยื่นงบการเงิน ภงด50 บริการ ตรวจสอบบัญชี

กรมสรรพากร

ประมวลรัษฎากร

ทำไมต้องเป็น สำนักงานสอบบัญชี CROSS-CHECK

ปิดงบเปล่า สอบบัญชี ยื่นงบการเงิน ภงด50 บริการ ตรวจสอบบัญชี

1. น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้

เรามีสถานะเป็นบริษัทจำกัด ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ สถานที่ตั้งชัดเจน ตรวจสอบได้

2. ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี

สำนักงานสอบบัญชีของเราได้ทำการขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีไว้อย่างถูกต้อง

3. มีการวางหลักประกัน

มีการวางหลักประกันการให้บริการตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพเพื่อปกป้องสิทธิ์ และความเสียหายจากการให้บริการกับทางลูกค้า

4. รวดเร็ว ไม่ล่าช้า

จำนวนผู้สอบบัญชี เพียงพอ พร้อมให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้า

คุณมีงบเปล่าใช่ไหม ?

ต้องการหาคนช่วยปิดงบเปล่า ยื่นงบการเงินให้ (งบสายล่าช้า ก็ยินดีรับทำ)

ADD LINE : @cross-check

Promotion ปิดงบเปล่า พร้อมยื่นงบการเงิน

จัดทำงบการเงิน+ ตรวจสอบบัญชี + ยื่น e-Filling DBD + ยื่นแบบ ภงด50 

ปิดงบเปล่า สอบบัญชี ยื่นงบการเงิน ภงด50 บริการ ตรวจสอบบัญชี

สิ่งที่คุณจะได้รับ พร้อมของแถมทั้ง 10 ข้อ

 • ยื่นงบการเงิน ผ่านระบบ e-filling กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ยื่นแบบทะเบียนผู้ถือหุ้น (บอจ.5) กรณี บริษัทจำกัด
 • ยื่นแบบ ภงด.50 ผ่านระบบออนไลน์ กรมสรรพากร
 • งบการเงินของ บริษัทจำกัด โดย ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
 • งบการเงินของ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) 
 • ปิดงบการเงิน โดย นักบัญชีพร้อมลงชื่อให้ในฐานะ CPD
 • จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงในกิจการ (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานกฎหมาย และสภาวิชาชีพบัญชี
 • แบบฟอร์ม รายงานประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้บันทึกภายในกิจการของตัวเอง
 • ดูแลและให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน โดย นักบัญชีระดับ CPD/ ผู้สอบบัญชี CPA

LIMITED OFFER !

*สิทธิ์มีจำนวนจำกัด

 มูลค่ารวม  18,000 

คุณจะได้รับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 8,999 บาท

# สำหรับงบเปล่า เท่านั้น | กรณีที่ไม่ใช่งบเปล่า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นกับความซับซ้อนของธุรกรรมระหว่างปี #

ความเห็นจากลูกค้าของเรา

REVIEW จริงจากลูกค้าผ่าน GOOGLE MY BUSINESS 

Patcharaporn Wongsa
Patcharaporn Wongsa
09:57 22 May 24
ทีมงานมืออาชีพ ทำงานโปร่งใส เชื่อถือได้ แก้ปัญหาและให้คำแนะนำดีมาก หากใครกำลังมองหาสำนักงานสอบบัญชีดีๆสักแห่ง ขอแนะนำบริษัท Cross-Check ค่ะ
Milky Sirapassorn
Milky Sirapassorn
06:08 28 Feb 24
ถ้าคุณคิดว่าบัญชีเป็นเรื่องยาก ที่นี่ช่วยคุณได้ ทำให้ธุรกิจคุณเติบโตได้ราบรื่น บริการดี ช่วยแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ เข้าใจลูกค้า
Pradya Boonruksa
Pradya Boonruksa
04:37 27 Feb 24
ฉันขอแนะนำบริษัทนี้อย่างยิ่ง มีพนักงานที่มีประสบการณ์และบริการที่ดี
PaPaPa Palohz
PaPaPa Palohz
11:20 17 Feb 24
ดีมากเลยค่ะ ทำงานเร็วมากกกกกก เราไม่มีความรู้เรื่องบัญชี แต่ทีมงานให้คำแนะนำดีมากเลยค่ะ
Chawee Kaeoaiad
Chawee Kaeoaiad
04:42 24 Nov 23
ทีมงานให้บริการดีมากครับ รายละเอียดทุกอย่างชัดเจน ดำเนินการรวดเร็ว และที่สำคัญทีมงานมีความเป็นมืออาชีพมากครับ
chms nisarat
chms nisarat
07:58 04 Aug 23
ให้คำแนะนำดีมากค่ะ ตอบไวมากๆๆ ทำงานไวมากด้วยค่ะ จัดการเรื่องบัญชีห้างหุ้นส่วนให้ครบจบทีเดียวตั้งแต่เปิดจดปิดเลยค่ะ ราคาน่ารักมากๆๆด้วย ไว้มีโอกาสจัดการเรื่องบัญชีอีกมาใช้บริการอีกแน่นอนค่ะ
กัณศศิญา ดวงประภากร
กัณศศิญา ดวงประภากร
04:16 04 Aug 23
บริการดีมากค่ะ คอยแนะนำ และแก้ไขปัญหาให้ พนักงานพูดจาน่ารัก ทำบัญชีปีแรก ไม่เข้าใจหลายๆ เรื่อง พี่ๆ อธิบายและดำเนินการให้แบบใจเย็นมากๆ ประทับใจมากค่ะ
Ann paweenuch
Ann paweenuch
02:32 11 Jul 23
ให้คำปรึกษาดีมากๆค่ะ มีการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบตลอด แนะนำเลยค่ะ❤️
Nipapan Benz
Nipapan Benz
03:06 05 Jul 23
บริการดีมากค่ะ ให้คำแนะนำดีมาก ขนาดเราเป็นคนเข้าใจอะไรยาก ทีมงานสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆได้เลย😅
ซี' นุ่นน
ซี' นุ่นน
10:56 27 Jun 23
ให้บริการดีมากค่ะ คอยอธิบายสิ่งที่สงสัยอย่างใจเย็น ทั้งๆที่ถามเยอะมาก และไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะ ใครยังหาผู้ให้บริการอยู่ แนะนำเลยค่ะ
Violeta
Violeta
03:44 27 Jun 23
บริการดีมากเลยครับ ทีมงานเป็นกันเอง พร้อมทั้งให้คำแนะนำได้อย่างละเอียด แนะนำเลยครับ
Pop Schweppes (Palop)
Pop Schweppes (Palop)
03:53 26 Jun 23
ให้บริการดีมากเลยค่ะ เข้าใจง่าย รู้รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจริงๆ หากต้องการใช้บริการในการจดปิดบริษัท ให้ถูกต้อง และประหยัดภาษี แนะนำที่นี่เลยค่ะ
See All Reviews
js_loader

รับโปรโมชั่น ตอนนี้เลย !

จำกัดเพียง 10 ท่าน / เดือน เท่านั้น !

ADD LINE : @CROSS-CHECK

ปิดงบเปล่า สอบบัญชี ยื่นงบการเงิน ภงด50 บริการ ตรวจสอบบัญชี

ขั้นตอนการให้บริการจดทะเบียน ปิดงบเปล่า

1. ติดต่อทีมงาน เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบเอกสาร

เอกสารสำหรับการตรวจสอบเบื้องต้น
1 หลักฐานรายได้ รายจ่ายทั้งหมด (ถ้ามี)
2 รายการเดินบัญชีธนาคาร ทุกบัญชี (ถ้ามี)

กรณีที่เคยส่งงบการเงินแล้ว
ต้องส่งเอกสารเพิ่มดังนี้:
- สำเนาการยื่นแบบภงด.50 ล่าสุด
- งบทดลอง และงบการเงินของ ล่าสุด

2. ผู้เชี่ยวชาญประเมินราคาตามเอกสารจริง

ผ่านเกณฑ์งบเปล่า
-กรณีที่เป็นงบเปล่าจริง จะได้รับโปรโมชั่นราคาข้างต้น

ไม่ผ่านเกณฑ์งบเปล่า
-กรณีที่ไม่ใช่งบเปล่า อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นกับความซับซ้อน


# ให้คำแนะนำในกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ลูกค้าชำระเงิน ทีมงานตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจ

ตรวจสอบบัญชี
- เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบบัญชี และขอเอกสารเกี่ยวกับกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองบริษัท / ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5


เตรียมความพร้อมยื่นงบ

- ตรวจสอบ การเข้าสู่ระบบ e-Filling ของกรมพัฒน์ DBD และกรมสรรพากร หรือ ขอ ID ใหม่

4. จัดทำงบการเงิน และ ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ออกงบ

ร่างงบการเงิน
- ผู้สอบบัญชีจัดทำรายงานผู้สอบบัญชี และร่างงบการเงินเพื่อส่งให้เจ้าของกิจการตรวจสอบแก้ไข ว่ามีข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนผิดพลาดหรือไม่ อย่างไร


ออกงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี

- เมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ประกอบการ ผู้สอบบัญชีจะออกรายงานผู้สอบบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุงบการเงินให้กับเจ้าของกิจการ

5. ยื่นงบเข้าระบบกรมพัฒน์ และสรรพากร และลูกค้าชำระภาษี (ถ้ามี)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- ทีมงานยื่นข้อมูลงบการเงินผ่านระบบ e-Filling และ ยื่นทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ให้เพิ่มเติมสำหรับกรณีของบริษัทจำกัด


กรมสรรพากร

- ทีมงานยื่นแบบภงด.50 เพื่อแสดงรายได้ประจำปีสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยหากมีจำนวนภาษีที่จะต้องชำระ กรณีที่ไม่ใช่งบเปล่า หรือ มีค่าปรับล่าช้าแต่อย่างใด ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ทีมงานส่งมอบไฟล์ทั้งหมดผ่านทางช่องทางไลน์ หรืออีเมล

หลังจากทีมงานดำเนินงานทุกขั้นตอนแล้ว 

-จะมีการส่งมอบเอกสารต่างๆ ให้ทางช่องทางไลน์ หรืออีเมล


เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลและมั่นใจว่ามีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอน 100%

สนใจปิดงบเปล่าทันที ?

ให้ CROSS-CHECK ช่วยคุณได้รวดเร็วทันใจ

ADD LINE : @CROSS-CHECK

เอกสารที่จะได้รับ เมื่อยื่นงบการเงินเสร็จแล้ว

 1. รายงานความเห็นผู้สอบบัญชี 

รายงานความเห็นผู้สอบบัญชี

 2. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน

 3. งบกำไรขาดทุน 

งบกำไรขาดทุน

 4. หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 5. ใบแสดงหลักฐาน
 การนำส่งงบการเงินให้กรมพัฒน์  

หลักฐานนำส่งงบการเงิน DBD

  6. ใบเสร็จ / หลักฐาน
 การยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
 

ใบเสร็จภงด50

ค่าปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ ประมวลรัษฎากร

 • ยื่นงบการเงินล่าช้า เกิน 4 เดือน จากประชุมอนุมัติงบ / หรือ ไม่ยื่นงบเลย ค่าปรับขั้นต่ำ 12,000 บาท ต่อปี
 • ไม่นำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ 5) ภายใน 14 วัน หลังประชุมผู้ถือหุ้น ค่าปรับขั้นต่ำ 2,000 บาท ต่อปี
 • ไม่มีการยื่นงบให้สรรพากร / ขาดส่งแบบ ภงด 50 ค่าปรับ 2,000 บาท ต่อปี

1. กรมพัฒนาธุรกิจเรียกเก็บค่าปรับสูงถึง 20,000 บาท

2. สรรพากรเรียกเก็บค่าปรับอาญา ไม่สามารถยกเว้นได้

3. อาจได้รับหมายเรียกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4. โดนออกหมายจับ - ถ้าไม่ได้ไปพบตำรวจตามนัด 2 ครั้ง

5. ขาดส่งงบการเงิน 3 ปี สถานะกิจการขึ้นเป็น "ร้าง"

อัตราค่าปรับอาญา (ไม่ยื่นแบบภาษี)

ค่าปรับ

ค่าใช้จ่ายภาษี (ขาดส่ง/ไม่ชำระ)

ภาษีที่ต้องชำระ (เบี้ยปรับ)

เงินเพิ่ม

แบบ ภพ 30 , ภพ 36

500 บาท/เดือน

แบบ ภพ 30 , ภพ 36

2 เท่า + 20%

และ

1.5% ต่อ เดือน

แบบ ภงด 1 , 2, 3, 53, 54

500 บาท/เดือน

แบบ ภงด 1 , 2, 3, 53, 54

1 เท่า

และ

1.5% ต่อ เดือน

ตารางอัตราเปรียบเทียบความผิด ตาม พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
แนบท้ายระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการเปรียบเทียบตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2555
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน / ไม่จัดประชุมอนุมัติงบการเงิน / ไม่มีสถานที่ตั้งสำนักงาน)

ปิดงบเปล่า สอบบัญชี ยื่นงบการเงิน ภงด50 บริการ ตรวจสอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบเปล่า คืออะไร ?

งบเปล่า คือ งบการเงินของธุรกิจนิติบุคคล ยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการใดใด ทำให้ไม่มีรายได้ และค่าใช้จ่ายใด ไม่มีการซื้อขาย ลงทุน หรือ กู้ยืมเงิน


อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการก็ยังคงต้องจัดทำงบการเงินส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรประจำทุกปี ซึ่งหลายๆคนมักจะเรียกว่า การปิดงบเปล่า

การจัดทำงบการเงินประจำปี คืออะไร ?

งบการเงิน คือ รายงานทางบัญชีที่แสดงความสามารถในการประกอบกิจการ และความมั่นคงของสถานะทางการเงิน ออกมาในรูปแบบรายงาน ที่เรียกว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน

การบันทึกธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ เรียกว่า การทำบัญชี ซึ่งการสรุปยอดรวมทั้งปีเพื่อนำมาจัดทำรายงานทางการเงิน ณ สิ้นปี ก็คือการจัดทำงบการเงินนั่นเอง

ตามกฎหมาย นิติบุคคลจะต้องจัดทำงบการเงินอย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้งเพื่อเสนอแก่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

การยื่นงบการเงิน มีเงื่อนไขอย่างไร ?

1. นิติบุคคลจะต้องนำงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และแสดงความเห็น เสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี

2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเริ่มตั้งใหม่ จะถือวันเริ่มตั้ง ถึงวันหนึ่งวันใด เป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได้ (กรณีนี้กฎหมายยอมให้รอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน) แต่รอบระยะเวลาบัญชีต่อไปต้องเท่ากับ 12 เดือน

CPD และ CPA / TA คือใคร

1. CPD - นักบัญชีที่ลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้ทำบัญชีให้กับกิจการ โดยจะต้องมีวุฒิทางด้านบัญชี และได้รับการฝึกอบรมประจำปี (Continuing Professional Development) และได้ทำการขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว

2. CPA (Certified Public Accountant ) หมายถึง ผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาต และได้ทำการขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี สามารถตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี รวมไปถึงออกความเห็นต่องบการเงิน ว่าจัดทำได้อย่างถูกต้องหรือไม่


3.  TA (Tax Auditor) คือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และได้รับใบอนุญาตจากกรมสรรพากร สามารถตรวจสอบแ ละรับรองบัญชีของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และ มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อปี

เปิดบริษัท/หจก ไม่มีรายได้ ต้องส่งงบการเงินไหม ?

บริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทุกกิจการ จะต้องจัดทำ และส่งงบการเงินประจำปี โดยปิดบัญชี ครั้งแรกภายใน 12 เดือน ตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล หลังจากนั้นต้องปิดบัญชีอีกทุกๆ รอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งแรก เว้นแต่มีการเปลี่ยนรอบบัญชี

ส่งงบเปล่า แล้วต้องเสียภาษี หรือไม่ ?

ปกติแล้ว งบเปล่า หมายถึง งบที่ไม่มีรายได้ใดใด ฉะนั้นโดยปกติแล้วจะไม่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องเสีย

อย่างไรก็ตาม หากกิจการได้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ขาดส่งรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน (ซึ่งต้องส่งทุกเดือนต่อให้ไม่มีรายได้)

รวมถึงไปการขาดการยื่นแบบภาษี หัก ณ ที่จ่ายเหมือนเกินรายจ่ายค่าบริการที่เกี่ยวข้องเช่น ค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี

ก็จะทำให้บริษัทอาจจะต้องมีภาษี / ค่าปรับที่ต้องจ่ายให้สรรพากรอยู่ดี

ไม่ส่งงบมีความผิดทางกฎหมาย / ค่าปรับอะไรไหม

ยื่นงบการเงินล่าช้า เกิน 4 เดือน จากประชุมอนุมัติงบ / หรือ ไม่ยื่นงบเลย ค่าปรับ 12,000 บาท ต่อปี (น้อยกว่า 4 เดือนก็โดนปรับเช่นกัน)


ไม่นำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ 5) ภายใน 14 วัน หลังประชุมผู้ถือหุ้น ค่าปรับ 2,000 บาท ต่อปี (เฉพาะกรณีของบริษัทจำกัด)


ไม่มีการยื่นงบให้สรรพากร / ขาดส่งแบบ ภงด 50 ค่าปรับ 2,000 บาท ต่อปี

ลืมส่งงบการเงิน ไม่ได้ทำบัญชีปิดงบเลย ทำไงดี ?

กฎหมายกำหนดว่า ให้นิติบุคคล จัดทำงบการเงินเสนอผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนจากวันสิ้นรอบบัญชี และส่งข้อมูลงบการเงิน กับ ทางกรมพัฒน์ (DBD) และ กรมสรรพากร ในเดือนต่อมา


หากยังอยู่ในระยะเวลาดังกล่าว ก็สามารถทำการปิดงบได้ตามปกติ เพราะถือว่ายังไม่สายล่าช้าแต่อย่างใด


แต่ถ้าหากว่าสายแล้ว กิจการก็ยังคงมีหน้าที่ ที่จะต้องทำการปิดงบย้อนหลังให้ครบถ้วนทุกปี มิฉะนั้นจะมีค่าปรับจากทั้งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และค่าปรับกรมสรรพากรเพิ่มขึ้น


นอกจากนี้อาจโดนหมายเรียกจากทางตำรวจได้อีกด้วย โดยหากทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะขีดฆ่าชื่อของกิจการออกจากทะเบียนรายชื่อนิติบุคคล ทำให้หมดสภาพความเป็นนิติบุคคล หรือ ที่เรียกว่า สถานะ "กิจการร้าง" นั่นเอง

ต้องการพูดคุยกับทีมงาน ?

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา เพิ่มเพื่อนเลย !

ADD LINE : @CROSS-CHECK